Jakie znizki mają studenci po 26 r. życia?

Czy zniżki studenckie obowiązują po 26 roku życia?

Ulgi studenckie po 26 roku życia

Ukończyłeś/aś już 26 rok życia i planujesz rozpocząć studia, ale zastanawiasz się czy dalej będą przysługiwać Ci zniżki studenckie? Otóż tak, wiek w tej kwestii nie ma żadnego znaczenia. Jeśli posiadasz legitymację studencką wraz z ważnym hologramem ELS, uzyskujesz pełnoprawną możliwość do korzystania ze zniżek, nawet podczas emerytury. Przeczytaj poniższy artykuł, a zdobędziesz niezbędne informację aby być w pełni świadom swoich praw.

Wiek a zniżka studencka

Ogólnie przyjęte jest, iż wszystkie zniżki studenckie należą się studentom do 26 roku życia. Później, mimo iż nadal kontynuuje się naukę na uczelni wyższej, żadna ulga już nie przysługuje. Nic bardziej mylnego. Zapis na odwrocie każdej legitymacji studenckiej, zaraz obok hologramów ELS, informuje nas o tym, iż:

“Poświadcza uprawnienia do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnia do korzystania – do ukończenia 26 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów. “

Pierwsza część wyżej przytoczonego zapisu informuje, iż legitymacja studencka z ważnym hologramem ELS uprawnia każdą osobę, niezależnie od wieku, do korzystania z 50 procentowej zniżki na każdy przejazd komunikacją miejską. Drugi człon informuje o tym, iż niestety tylko studentom do 26 roku życia przysługuje możliwość do kursów kolejowych czyli PKP bądź PKS z 51 procentową ulgą. Reasumując, jeśli ukończyłeś/aś 26 rok życia, a nadal jesteś studentem bądź chcesz rozpocząć studia możesz śmiało i legalnie korzystać ze zniżek, takich jak np. zniżki ZTM. Autobusy zniżki, czyli ulgi studenckie na PKS i zniżka na bilety PKP, w tym zniżka studencka intercity i zniżka pendolino są ograniczone wiekowo, obowiązują studentów z ważną legitymacją ELS i aktualnym hologramem, ale jedynie do 26 roku życia.

Podstawa prawna a zniżki studenckie

26 lat to nie koniec zniżek studenckich. Ulgi studenckie bez ograniczeń wiekowych są nadal ważne.
Jakie zniżki studenckie po 26 r. życia? Sprawdź jakie ulgi dla studenta przysługują mimo wieku

Zgodnie z Ustawą przyjętą w dniu 27 lipca 2005 roku Dz. U. Nr 164, poz.1365 odnośnie Prawa o Szkolnictwie Wyższym, niezależnie czy student przebywa na studiach dziennych czy zaocznych, bądź na uczelni wyższej publicznej lub prywatnej, przysługują mu takie same zniżki studenckie, niezależnie od jego wieku. Jedynie w przypadku osób, które ukończyły 26 rok życia, niektóre zniżki studenckie np. ulgi na przejazd komunikacją kolejową nie obowiązują powyżej tego wieku. Reszta przywilejów jest jak najbardziej możliwa. Jeśli student ten posiada legitymację z ważnym hologramem ELS, będąc w każdym mieście w Polsce, na przykład w Krakowie, Warszawie, Katowicach czy Poznaniu, przy okazaniu tego dokumentu kontrolerowi podczas przejazdu miejskiego, może legalnie przemieszczać się z jednego punktu do drugiego na przysługującej mu zniżce.

PKP a zniżki studenckie

Student do 26 roku życia ma pełnoprawną możliwość do korzystania z przejazdu międzymiastowego do 51% zniżki za bilet. Jednak jeśli osoba ten wieku już ma za sobą, taka ulga nie przysługuje. Należy jednak dokładnie sprawdzać, czy dana firma przewozowa, zajmująca się takim przewozem, nie posiadają dodatkowych ulg przewozowych, z których można legalnie skorzystać. Można ona być równoznaczna z posiadaną legitymacją studencką, bądź nie koniecznie. Jednak jeśli istnieje taka możliwość, warto z niej skorzystać.

Ważność zniżki studenckiej a wiek

O ważności legitymacji studenckiej świadczy przyklejony do niej hologram ELS z laserowo wyciętą datą, która świadczy o dacie przydatności danego dokumentu. Taka nalepka studencka wydawana jest co każde pół roku czyli w październik i marzec przez cały okres studiów. Każda uczelnia wyższa w Polsce ma w obowiązku udostępnić ją studentowi w swoim dziekanacie, są to między innymi miejsca takie jak Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Politechnika Warszawska czy Krakowska czy Uniwersytet Wrocławski. Taka legitymacja uprawnia studenta do korzystania z ulg podczas przejazdu komunikacją miejską, międzymiastową PKP (do 26 roku życia) oraz do zniżek w teatrach, kinach, muzeach czy siłowniach. Należy tylko odpowiedni dokument okazać osobie mającej prawo je sprawdzić, w celu zweryfikowania czy taka ulga Ci przysługuje.

Reasumując, wiek nie ma żadnego znaczenia, jeśli chcesz korzystać z ulg studenckich. Wiedz tylko, iż po 26 roku życia nie masz możliwości przejazdu komunikacją PKP ze zniżką studencką. Jednakże jest to oczywiście zależne od Przewodnika, także zawsze lepiej sprawdzić czy nie posiada on dodatkowych zniżek.

Jakie przywileje daje legitymacja studencka po 26. roku życia?

Legitymacja studencka uprawnia do zniżki 50% w komunikacji miejskiej jedynie do 26 roku życia. Legitymacja studencka po 26 roku życia umożliwia korzystanie ze zniżek dla studentów w prywatnych punktach usługowych i handlowych, zgodnie z zasadami poszczególnych firm dotyczących ulg.

Aktualna legitymacja studencka uprawnia do korzystania z wielu atrakcyjnych zniżek w transporcie publicznym, instytucjach kultury, hotelach, restauracjach, pubach, punktach handlowych i usługowych. Zniżki na przejazdy PKP, PKS i komunikacją miejską przysługują studentom do 26 roku życia, podobnie jak ulgi na bilety w muzeach, teatrach. Studenci po ukończeniu 26 roku życia nadal mogą korzystać ze zniżek w prywatnych firmach handlowych i usługowych, jeśli regulamin danego przedsiębiorstwa nie stanowi inaczej, dlatego warto sprawdzić jakie firmy honorują zniżki studenckie bez względu na wiek. Prawo do zniżek posiadają jedynie studenci z ważną legitymacją ELS czyli z aktualnym hologramem na legitymację studencką, wydawanym w dziekanatach uczelni wyższych.

Do kiedy można korzystać ze zniżek studenckich?

Zniżki na przejazdy PKP i PKS są dostępne dla posiadaczy aktualnej legitymacji studenckiej. Student może korzystać z ulg w transporcie publicznym do ukończenia 26 roku życia. Powyżej 26 roku życia posiadacza legitymacji studenckiej może korzystać ze zniżek i promocji w prywatnych firmach handlowych i usługowych.

Zniżki studenckie na bilety PKP, PKS i komunikacji miejskiej są bardzo korzystne, dlatego wiele osób decyduje się na podjęcie nauki na uczelni wyższej tylko ze względu na korzystne ulgi w transporcie publicznym. Studenci posiadający ważną legitymację studencką z aktualnym hologramem ELS mogą korzystać również z tańszych biletów do obiektów muzealnych, teatrów, filharmonii, a także z rabatów w hotelach, restauracjach, klubach, sklepach czy punktach usługowych. Ustawowe zniżki na bilety PKP, PKS i komunikacji miejskiej oraz ośrodkach kultury przysługują studentom do ukończenia 26 roku życia, natomiast zniżki w prywatnych firmach regulują wewnętrzne regulaminy poszczególnych przedsiębiorstw. Warto sprawdzić, które firmy handlowe i usługowe umożliwiają korzystanie ze zniżek studenckich bez względu na wiek.

Do którego roku życia studenci mogą korzystać ze zniżek?

W świetle obowiązujących przepisów studenci mogą korzystać z ustawowych zniżek w komunikacji miejskiej oraz podczas podróży koleją do ukończenia 26 roku życia.

Zniżki studenckie dzieli się na ustawowe oraz regulowane wewnętrznie w prywatnych przedsiębiorstwach. W świetle obowiązujących przepisów, studenci do ukończenia 26 roku życia mogą skorzystać z przysługujących zniżek na przejazdy PKP, PKS i komunikacją miejską i w instytucjach kulturalnych. Powyżej 26 roku życia studenci mogą skorzystać z ulg i rabatów w hotelach, restauracjach, klubach, sklepach i punktach usługowych, jeśli regulamin danej firmy honoruje zniżki studenckie, bez względu na wiek. Warunkiem skorzystanie z przysługujących zniżek jest posiadanie legitymacji ELS z aktualną naklejką ELS.

Kto może korzystać ze zniżek studenckich?

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Dz. U. Nr 164, poz. 1365 dotycząca Prawa o Szkolnictwie Wyższym umożliwia korzystanie ze zniżek studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelniach publicznych oraz prywatnych. Według ustawy studenci studiów dziennych i zaocznych mogą korzystać z tych samych zniżek.

Wbrew obiegowej opinii, nie tylko studenci publicznych uczelni mają prawo do ustawowych zniżek na bilety PKP, PKS i komunikacji miejskiej czy instytucjach kultury. Zgodnie z przepisami prawnymi rodzaj i wysokość ulg dotyczy również studentów uczelni prywatnych. Podobna sytuacja związana jest z rodzajem studiów. W świetle obowiązującej ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym prawo do zniżek przysługuje zarówno studentom studiów dziennych, jak i zaocznych. Warto pamiętać, że możliwość skorzystania z przysługujących zniżek posiadają studenci posiadający ważną legitymację z aktualną naklejką ELS, wydawaną w dziekanatach uczelni wyższych.

Kto może korzystać ze zniżek studenckich?

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Dz. U. Nr 164, poz. 1365 dotycząca Prawa o Szkolnictwie Wyższym umożliwia korzystanie ze zniżek studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelniach publicznych oraz prywatnych. Według ustawy studenci studiów dziennych i zaocznych mogą korzystać z tych samych zniżek.

Wbrew obiegowej opinii, nie tylko studenci publicznych uczelni mają prawo do ustawowych zniżek na bilety PKP, PKS i komunikacji miejskiej czy instytucjach kultury. Zgodnie z przepisami prawnymi rodzaj i wysokość ulg dotyczy również studentów uczelni prywatnych. Podobna sytuacja związana jest z rodzajem studiów. W świetle obowiązującej ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym prawo do zniżek przysługuje zarówno studentom studiów dziennych, jak i zaocznych. Warto pamiętać, że możliwość skorzystania z przysługujących zniżek posiadają studenci posiadający ważną legitymację z aktualną naklejką ELS, wydawaną w dziekanatach uczelni wyższych.

Legitymacja studencka a zniżki

Legitymacja studencka z aktualnym hologramem ELS uprawnia do korzystania ze zniżki w wysokości 50% na przejazdy komunikacją miejską oraz PKP. Zniżka przysługuje studentom uczelni publicznych i prywatnych do ukończenia 26 roku życia.

Studenci posiadający ważną legitymację studencką z aktualną naklejką ELS mogą skorzystać z wielu zniżek w transporcie publicznym, instytucjach kultury, restauracjach, klubach, hotelach, pensjonatach, punktach usługowych i handlowych. Zniżki na bilety PKP, PKS i komunikacji miejskiej przysługują studentom studiów dziennych i zaocznych do 26 roku życia. Ulga studencka wynosi 51% na przejazdy pociągami osobowymi, ekspresowymi i pospiesznymi. Zniżka dla studentów dotyczy biletów miesięcznych oraz jednorazowych i łączy się z innymi promocjami. Na bilety PKS studentom przysługuje zniżka w wysokości 50% przy zakupie biletów miesięcznych, na jednorazowe przejazdy przysługują zniżki zgodne z regulaminem poszczególnych przewoźników. Bilety ulgowe przysługują również studentom w komunikacji miejskiej. 50% zniżki dla studentów dotyczy biletów miesięcznych i jednorazowych.

Dla kogo zniżki studenckie?

Zniżki na bilety PKP i komunikacji miejskiej przysługują studentom posiadającym legitymację studencką z aktualnym hologramem ELS do ukończenia 26 roku życia.

Zniżki studenckie na bilety PKP, PKS i komunikacji miejskiej oraz w instytucjach kulturalnych przysługują studentom uczelni publicznych i prywatnych, studiujących w systemie dziennym lub zaocznym. Do ustawowych ulg mają prawo studenci posiadający ważną legitymację studencką z aktualną naklejką ELS. Hologramy na legitymację studencką wydawane są przez dziekanaty uczelni wyższych. Ustawowe zniżki przysługują studentom do ukończenia 26 roku życia. Z ulg i rabatów w prywatnych firmach handlowych i usługowych mogą również korzystać studenci powyżej 26 roku życia, jeśli jest zgodne z wewnętrznym regulaminem poszczególnych przedsiębiorstw.

Kiedy wygasają zniżki studenckie?

Zniżki studenckie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia zachowują ważność do 31 października roku, w którym uzyskano tytuł licencjata lub inżyniera. W przypadku zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów, zniżki wygasają z dniem utraty statusu studenta.

Zniżki studenckie na przysługują studentom uczelni publicznych i prywatnych do ukończenia 26 roku życia. Warunkiem skorzystania z przysługujących ulg jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej z aktualną naklejką ELS. Zniżki studenckie mogą wygasać w przypadku rezygnacji z nauki lub skreślenia z listy studentów i tym samym utraty statusu studenta. Ustawowe ulgi na bilety PKP, PKS i komunikacji miejskiej przysługują studentom, którzy uzyskali tytuł licencjata lub inżyniera na studiach I stopnia, jedynie do końca października w roku ukończenia nauki.

bilety zniżkowe do 26 lat, do kiedy obowiązują zniżki studenckie, do kiedy zniżki studenckie, ulga na bilety TLK, ulga na bilety ztm, zniżka do 26 roku życia, zniżka na PKP do 26 roku życia, zniżka studencka pociąg, zniżki studenckie na ZTM po 26 r. życia, zniżki studenckie po 26 roku życia

Follow us

HOLOGRAMY KOLEKCJONERSKIE ELS

info@hologramykolekcjonerskie24.com
tel: 665 635 541
Warszawa - odbiór osobisty

Zbiory kolekcjonerskie: Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin, Łódź, Toruń, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Szczecin, Opole, Białystok, Olsztyn, Rzeszów, Zielona Góra, Bydgoszcz i Kielce.


Kupując hologram kolekcjonerski, cennik to tylko jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę. Równie ważna jest profesjonalna wysyłka, tak by naklejka hologramowa nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli zakupisz nasz hologram na legitymację, możesz być pewien, że trafi do Ciebie w nienagannym stanie! Warszawa, Kraków, a także uroczy Poznań - to tam najczęściej trafiają nasze naklejki do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Jesteś z Opola albo Olsztyna czy Rzeszowa? Tam też trafimy. Specjalne zamówienia realizujemy też w miastach: Katowice oraz Rzeszów, a także położone bardziej na Północy- Gdańsk oraz Szczecin i Białystok. Bezpieczna wysyłka to podstawa przy zakupie takich przedmiotów jak hologramy ELS. Forum kolekcjonerów zaleca także, by odbierać je osobiście. Wybór należy do Ciebie! Nie wiesz gdzie nas znaleźć? Wejdź na Olx( dawniej Tablica) lub Allegro czy Gumtree i zamów swój wymarzony egzemplarz naklejki hologramowej. Niech Twoja kolekcja zadziwi każdego!