UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – czym jest?

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest dość młodą szkołą wyższą. Ówczesna uczelnia powstała w 1999 roku. Aktywizowała się ona jednak na bazie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Warto wiedzieć, że wszystkie wydziały tej szkoły znajdują się nie tylko pod nadzorem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ale także pod nadzorem kościelnym. Obecnie UKSW ma dziesięć wydziałów – najnowszy kampus powstał na Młocinach.

 

UKSW – rekrutacja:

Rekrutacja na UKSW nie wiele różni się od innych rekrutacji. Tutaj także jesteśmy zobowiązani do wniesienia opłaty rekrutacyjnej i założenia konta w systemie IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów). Należy jednak pamiętać, że na niektórych wydziałach jesteśmy zobligowani do przejścia egzaminów wstępnych. Obecnie UKSW kształci swoich studentów na wydziałach: Teologicznym, Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej, Nauk Historycznych i Społecznych, Prawa i Administracji, Nauk Humanistycznych, Studiów Nad Rodziną, Matematyczno-Przyrodniczym (Szkoła Nauk Ścisłych), Nauki Pedagogicznej, a także Biologii i Nauk o Środowisku.

 

Legitymacje studenckie i naklejki ELS na UKSW w Warszawie:

Każdy student UKSW w Warszawie posiada legitymację studencką. Dokument ten nie tylko potwierdza status studenta danej uczelni wyższej, ale także upoważnia do korzystania ze zniżek np. na bilety komunikacji miejskiej. Aby jednak móc w pełni korzystać ze studenckich przywilejów, nasz dokument musi posiadać ważny hologram ELS, opatrzony laserową datą ważności. Tą studencką naklejkę otrzymujemy w swoim dziekanacie po każdym semestrze. Gdy skończysz już studia na UKSW – to możesz zacząć kolekcjonować te trójwymiarowe naklejki ELS. Będzie to świetną formą pamiątki.

 

Potrzebujesz więcej informacji o kolekcjonerskich hologramach ELS na 31-03-2019? – Kliknij tutaj!