PJATK – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – informacje ogólne:

PJATK, czyli Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest szkołą wyższą. Ta niezwykła akademia została założona w porozumieniu Polsko-Japońskim w 1994 roku przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych. Od tego czasu, szkoła ta działa nieprzerwanie we wzajemnej współpracy rządów Polski i rządów Japonii. PJATK, dawniej funkcjonowała pod nazwą Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Jest to jedna z niepublicznych uczelni technicznych na terenie naszego kraju.

 

Jak rozpocząć naukę na PJATK-u?

Każdy kandydat chcący uzyskać miejsce na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zobligowany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, a także rejestracji w IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydata. To, czy będziemy mogli studiować na PJATK, zależne jest przede wszystkim od naszych wyników maturalnych. Im lepiej ten egzamin zostanie przez nas zdany – tym łatwiej dostaniemy się na tą uczelnie. Szczegółowe informacje o harmonogramie i całej rekrutacji znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej PJATK-u.

 

PJATK, a legitymacja i hologramy studenckie:

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zaopatruje każdego nowego studenta w legitymację ELS. Dokument ten nie tylko potwierdza nasz status studenta, ale także pełni funkcję karty bibliotecznej, karty miejskiej, a niekiedy karty bankowej. Aby móc w pełni korzystać z możliwości karty studenckiej, należy posiadać na niej ważny hologram ELS. Tą naklejkę studencką otrzymujemy po każdym semestrze w swoim dziekanacie. Jeśli jednak jesteś już absolwentem PJATK-u, to możesz uczcić swoje lata studenckie, kupując kolekcjonerski hologram!

 

Potrzebujesz więcej informacji o kolekcjonerskim hologramie ELS na 31 marzec 2019 – kliknij tutaj!