Obrona na uczelni wyższej

Czym jest obrona na uczelni wyższej?

Niezależnie od tego, na którym etapie studiów wyższych jesteśmy, to musimy przejść przez obronę, aby otrzymać tytuł zawodowy (naukowy). I choć wyraz obrona może, niektórym z nas, przywodzić na myśl sytuację na boisku piłkarskim – to nie ma to nic wspólnego z tą dyscypliną sportową. Obrona na uczelni wyższej odbywa się na końcu poszczególnych stopni studiów. I jest bardzo ważnym egzaminem, który może zdecydować o tym, czy sukcesywnie zakończymy dany etap nauki.

 

Kto może podejść do obrony?

Do obrony może podejść każdy student danej uczelni. Jednak, aby tak się stało żak musi zaliczyć poszczególne lata nauki. W przypadku studiów pierwszego stopnia – licencjackich – trzy lata. Drugi stopień – studia magisterskie – dwa lata. Albo trzeci stopień – doktorancki – który ze względu na przeprowadzane badania naukowe trwa cztery lata. Prócz pomyślnego zdania egzaminów, podczas sesji, student musi napisać pracę dyplomową. Po jej napisaniu zostaje wyznaczony dzień jego obrony, na którą musi się stawić i opowiedzieć o swojej pracy dyplomowej. Prócz tego, recenzent i promotor, zadają mu pytania z odbytych w ostatnim roku nauki, seminariach.

 

Czy po obronieniu pracy dyplomowe hologramy ELS tracą swoją ważność?

Gdy już stawimy się na swojej obronie i wszystko pomyślnie pójdzie to możemy nazywać się już danym tytułem, o jaki się ubieraliśmy. Owy licencjat i magister, może dalej się kształcić, dzięki czemu dalej będzie posiadać legitymację z hologramami ELS. Jednak, gdy nie mamy zamiaru już dłużej studiować (także w przypadku zdobycia tytuły doktora), to tracimy ważność swojej legitymacji. Warto jednak pamiętać o tym, że podczas obrony, która najczęściej odbywa się w letnim okresie, mamy jeszcze ważną legitymację. Jest tak, ponieważ naklejki ELS, posiadają datę ważności zawsze do końca danego semestru. Jeśli nie jesteś już studentem, to dalej możesz zbierać te studencie naklejki. Będą one świetną pamiątką czasów studenckich!

 

Szukasz kolekcjonerskich hologramów ELS na 31 marzec 2019? – Przejdź tutaj!