Lektorat na uczelni wyższej

Czym jest lektorat na uczelni wyższej?

Lektorat na uczelni wyższej to zajęcia z języka obcego. W zależności od uczelni, lekcje te, odbywają się na pierwszym lub na drugim roku studiów. Rzadziej na trzecim z uwagi na to, że nie zaliczenie lektoratu, nie dopuszcza nas do obrony pracy dyplomowej. Im większa uczelnia wyższa, tym może zaoferować ona więcej lektoratów z różnych języków obcych. Najczęściej zajęcia te prowadzą pracownicy dydaktyczni z całej Polski, jednak może zdarzyć się tak, że będą one realizowane przez native speakera. Wtedy z pewnością możemy lepiej nauczyć się wymowy obcego języka.

 

Kto może odbyć lektorat?

Lektorat na uczelni wyższej odbywa każdy student, podczas pierwszych lat studiowania. Lektorat trwa dwa lata (cztery semestry), które muszą zostać zrealizowane bez przerwy. Na większości uczelni w Polsce lektoraty realizowane są już na pierwszym roku studiów. W tych największych szkołach wyższych, istnieje możliwość wybrania języka, którego chcemy się uczyć i zdawać. Oferują one również wybór tego, od kiedy chcemy zacząć swoją naukę.

 

Czy do zaliczenia lektoratu potrzebna jest legitymacja i hologramy ELS?

Aby móc uczęszczać na zajęcia z danego lektoratu językowego, niezbędne jest posiadanie aktualnego statusu studenta. Taki stan może potwierdzić posiadanie przez na legitymacji studenckiej. Jednak sam ten dokument to za mało. Aby był on jak najbardziej wiarygodny musi posiadać ważne hologramy legitymacyjne. Gdy naklejki te tracą swoją ważność (na koniec października i marca), to jesteśmy zobowiązani do odebrania nowych w swoim dziekanacie. Jeśli czasy studenckie są już za Tobą, to możesz zakupić przez Internet kolekcjonerskie naklejki ELS do swojego klasera!

 

Kliknij, jeżeli szukasz więcej informacji o kolekcjonerskich hologramach ELS na 31 III 2019!