Konsultacje na uczelni wyższej

Czym są konsultacje na uczelni wyższej?

Każdy wykładowca, dziekan i prodziekan, mają swoje konsultacje na uczelni wyższej. Jeśli więc masz jakieś wątpliwości, co do danego zagadnienia, poruszanego na swoich zajęciach – to idziesz na konsultacje do swojego mentora. Konsultacje są więc dodatkowymi godzinami danego wykładowcy. Są to godziny przeznaczone dla studentów. Warto jednak pamiętać, że na niektórych konsultacjach, nasz wykładowca, daje nam nie tylko możliwość zaliczenia zaległego kolokwium, ale niekiedy odrobienia naszej nieobecności.

 

Kto i kiedy może przyjść na konsultacje?

Konsultacje na uczelni wyższej są stworzone, przede wszystkim, dla każdego studenta. Jest to czas, kiedy można na osobności porozmawiać ze swoim wykładowcą. Warto pamiętać, że na konsultacje najczęściej przychodzą osoby, które piszą pracę dyplomową. To właśnie ci studenci mogą jako pierwsi wchodzić do pokoju wykładowcy. O tym kiedy i gdzie odbywają się konsultacje danej osoby dowiadujemy się najczęściej na pierwszych zajęciach. Jeśli jednak tego nie pamiętasz, to możesz sprawdzić to na stronie internetowej swojej uczelni lub zapytać daną osobę mailowo.

 

Czy, aby pójść na konsultację, potrzebuję legitymacji z ważnymi naklejkami ELS?

Aby móc uczęszczać na konsultacje danego wykładowcy, prodziekana lub dziekana, należy być studentem. Taki status może potwierdzić, przede wszystkim, legitymacja studencka. Jednak trzeba pamiętać o tym, aby miała ona ważny hologram ELS. Taką naklejkę otrzymujemy co semestr w swoim dziekanacie. Jeśli jednak już nie studiujesz, a chcesz zdobyć hologram do swojego klasera – to możesz zacząć je kolekcjonować.

 

Kliknij tutaj, jeżeli chcesz uzyskać więcej niezbędnych informacji o kolekcjonerskich naklejkach ELS na  31 marzec 2019!