Konferencja na uczelni wyższej

Czym jest konferencja na uczelni wyższej?

Czasami szkolnictwo wyższe, prócz zajęć dydaktycznych oraz kół naukowych, oferuje nam konferencje. Są to wtedy spotkania naukowe, które odbywają się w celu omówienia konkretnego zagadnienia. To właśnie dzięki temu mamy możliwość spotkania się z naukowcami. Najczęściej na konferencje przybywają praktykanci, a także osoby zainteresowane danym tematem. Jest więc to świetny sposób na poszerzenie swojej wiedzy i zagłębieniu się w dany problem.

 

Kto może uczestniczyć w konferencji?

W konferencji naukowej organizowanej na uczelni wyższej, może wziąć udział każdy zainteresowany student. Również wielu praktykantów bierze udział w takim spotkaniu. To właśnie wtedy, mamy szansę na wzięcie udziału w prowadzonych wtedy dyskusjach, a także poznaniu przeprowadzanych do tej pory badań naukowych. Warto pamiętać, że to właśnie konferencje, obok publikacji, są jedną z podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych.

 

Czy potrzebuję legitymacji z ważnymi hologramami ELS, aby móc uczestniczyć w konferencji?

Udział w konferencji mogą wziąć studenci, a także wszystkie osoby zainteresowane. Status studenta potwierdza legitymacja studencka, którą otrzymujemy podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego. By jednak dokument ten nie stracił swojej ważności, należy po każdym semestrze, naklejać na niego hologramy ELS. Te niewielkie naklejki otrzymujemy w swoim dziekanacie. Czasami jednak na konferencje naukowe przybywają osoby nie związane z murami uczelnianymi. Tacy goście nie posiadają legitymacji studenckiej. Gdy jednak poczują sentyment, podczas wizyty na uczelni – to mogą zacząć zbierać kolekcjonerskie hologramy ELS.

 

Jeśli szukasz więcej informacji o kolekcjonerskich naklejkach ELS na 31 marzec 2019 – kliknij tutaj!