Kolokwium na uczelni wyższej

Czym jest kolokwium na uczelni wyższej?

Kolokwium – wyraz ten pochodzi z języka łacińskiego od słowa colloquium, oznaczającego rozmowę. Współcześnie jest to sprawdzian odbywający się na uczelni wyższej, który ma za zadanie, sprawdzenie wiedzy studenta z jednego przedmiotu dydaktycznego. Kolokwium sprawdza wiedzę młodego żaka, którą zdobył, w praktyce. Ta forma sprawdzenia wiedzy, potocznie nazywana kolosem, może mieć formę ustną, jednak najczęściej spotykana jest jako sprawdzian pisemny.

 

Kto może pisać kolokwium?

Kolokwium na uczelni wyższej jest nie do ominięcia. Prędzej czy później każdy student spotka się z tą formą sprawdzenia swojej wiedzy. Gdyby było inaczej to żak nie zaliczyłby żadnego przedmiotu. Dlatego – niezależnie, czy dopiero zaczynasz studia, czy je kończysz to i tak będziesz mieć kolosa. Kolokwium najczęściej odbywa się na ćwiczeniach, a także wykładach. Warto pamiętać, że sprawdzian ten, nie tylko sprawdza naszą zdobytą wiedzę ale także jest podstawą do wystawienia zaliczenia z danego przedmiotu lub dopuszczenia nas do egzaminu.

 

Czy do zaliczenia kolokwium jest potrzebna legitymacja z ważnymi hologramami ELS?

Aby zaliczyć kolokwium na uczelni wyższej, należy odpowiednio się przygotować z danego materiału. W dniu pisania (lub odpowiadania) na pytania z tego sprawdzianu, należy mieć przy sobie legitymację studencką. Z reguły nikt nie będzie sprawdzał i kontrolował tego, czy posiadasz ten dokument. Jednak może się tak zdarzyć, że wykładowca poprosi Ciebie o pokazanie swojej legitymacji, w celu spisania numeru albumu itp. Ważne jest to, aby Twoja legitymacja miała ważny hologram ELS – dzięki temu będziesz mógł korzystać ze zniżek studenckich. Jeśli jednak nie jesteś już studentem, a brakuje Ci widoku tych niepowtarzalnych naklejek, to zacznij je kolekcjonować!

 

Kliknij, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kolekcjonerskich hologramach na legitymacje studencką na 31.03.2019!