Karta studenta na uczelni wyższej

Czym jest karta studenta na uczelni wyższej?

Karta studenta jest niczym innym jak zwykłą legitymacją studencką. Jest to zielona, plastikowa, prostokątna karta, która zawiera podstawowe dane o jej posiadaczu. To właśnie na niej, znajdują się nasze podstawowe personalia, takie jak: imię, nazwisko, adres zameldowania i data urodzenia i zdjęcie. Również znajdziemy na niej swój indywidualny numer albumu, który potrzebny jest przy załatwieniu czegoś w dziekanacie oraz nazwę swojej uczelni wyższej.

Kto może otrzymać kartę studenta?

Kartę studenta otrzymuje każdy student pierwszego roku, podczas inauguracji roku akademickiego. To właśnie od tego momentu, dokument ten, będzie towarzyszył nam aż do 26 r.ż (lub ukończenia studiów). Jeżeli nasza legitymacja zostanie zagubiona lub zniszczona, to otrzymamy jej duplikat swoim dziekanacie. Jednak samo posiadanie legitymacji nie czyni z nas studenta. Aby dokument ten był autentyczny, musi posiadać hologram ELS, który również otrzymujemy w dziekanacie.

 

Do czego uprawnia posiadanie karty studenta i hologramów ELS?

Karta studencka uprawnia nas do zakupu tańszych biletów na komunikację miejską. Zwykle ulga ta wynosi 50%. Warto jednak pamiętać, że dzięki posiadaniu legitymacji studenckiej możemy także kupić tańsze bilety do kina, teatru, muzea, a nawet do zoo. Także w niektórych kawiarniach może przysługiwać nam, z posiadania tego dokumentu, zniżka na jedzenie i picie. Aby jednak móc korzystać z tych wszelkich ulg, należy posiadać ważną naklejkę ELS. Możemy ją otrzymać po każdym semestrze w swoim dziekanacie. Jeśli jednak nie jesteś studentem, a chciałbyś posiadać identyczną naklejkę , to możesz zakupić ją w celach kolekcjonerskich!

 

Tutaj szukaj więcej informacji na temat kolekcjonerskich hologramów na 31.03.2019!