Egzamin poprawkowy na uczelni wyższej

Czym jest egzamin poprawkowy?

Czasami nie wszystko idzie po naszej myśli. Mimo naszych starań, nie zawsze wszystko się udaje i układa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To właśnie dlatego, na studiach wyższych, została stworzona tzw. poprawka, czyli egzamin poprawkowy. Jest to dodatkowa szansa na zdanie egzaminu, gdy nie uzyskaliśmy pozytywnego zaliczenia w pierwszym terminie. Każdemu studentowi przysługuje co najmniej jedna poprawka. Należy jednak pamiętać, że niektórzy wykładowcy, są nam bardziej przychyli. Gdy więc zorganizują egzamin zerowy, to możemy wtedy liczyć na dwa podejścia do poprawy naszego egzaminu!

 

Kto i kiedy może przystąpić do egzaminu poprawkowego?

Do egzaminu poprawkowego, może przystąpić każdy student, któremu nie udało się zaliczyć egzaminu w pierwszym terminie. Zaliczenia odbywają się zawsze w czasie sesji – zimowej i letniej. Prawo do poprawki przysługuje również studentowi, który nie stawił się na egzamin w pierwszym terminie. Egzaminy poprawkowe z reguły są identyczne do tych w pierwszym terminie. Dzięki temu młody żak ma większą szansę na zdanie, gdyż wie jakich pytań może spodziewać się w sesji poprawkowej.

 

Legitymacja studencka i hologramy ELS, a egzamin poprawkowy:

Aby móc napisać egzamin poprawkowy wystarczy być studentem danej uczelni wyższej. Nie zaliczenie egzaminu w pierwszym terminie skutkuje możliwością zaliczenia go podczas poprawki. Nie jest Ci do tego niezbędna legitymacja studencka – ale niektórzy wykładowcy mogą egzekwować jej posiadanie, dlatego warto ją mieć. Jeżeli piszesz egzamin poprawkowy, to nie wpływa on wcale na ważność Twojej legitymacji. Ważne są tylko aktualne hologramy ELS, które otrzymujesz co pół roku w dziekanacie.

 

Zdobądź całą kolekcje hologramów legitymacyjnych polskich uczelni wyższych! Nie zapomnij o najnowszej naklejce na 31.03.2019!