Dzień dziekański na uczelni wyższej

Dzień dziekański na uczelni wyższej – czym jest?

Dzień dziekański, podobny do dnia rektorskiego, jest ulubionym dniem każdego studenta. To właśnie wtedy, dziekan (prodziekan lub rada) naszego wydziału decyduje o tym, że dany dzień, jest wolny od wszelkich zajęć dydaktycznych. Mimo tego, że planowo mamy zajęcia, to tego dnia, nie przychodzimy na uczelnie. Nie jest to wtedy liczone jako nieobecność na zajęciach. Przyczyny takiego stanu rzeczy, mogą być różne. Najczęściej dni dziekańskie są przyznawane z powodu święta, żałoby lub innych ważnych wydarzeń przewidzianych w regulaminie szkoły wyższej.

 

Dzień dziekański, a dzień rektorski na uczelni wyższej:

Dzień dziekański, a dzień rektorski, choć bardzo podobne, to nie są tym samym. Ten pierwszy rodzaj jest ustanawiany przez dziekana (lub inną upoważnioną do tego osobę) i dotyczy tylko danego wydziału. Jest więc to korzystne tylko i wyłączne dla części studentów. Pozostali muszą przyjść normalnie na zajęcia. Natomiast dzień rektorski, przyznawany przez rektora uczelni zwalnia wszystkie wydziały z zajęć dydaktycznych. Co ciekawe rektor może również ustalić zwolnienie żaków tylko z części zajęć. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy rektor stwierdza, że nie jest potrzebne zwalnianie studentów z całego dnia.

 

Dzień dziekański na uczelni wyższej – czy hologram i legitymacja tracą swoją ważność?

Każdy student wraz z nadejściem października, a co za tym idzie oficjalnego rozpoczęcia roku akademickiego, dostaje legitymację studencką. Dokument ten potwierdza nasz status studenta i swoją aktualność dzięki specjalnej naklejce ELS. Aby Twoja legitymacja była ważna przez cały rok należy co semestr naklejać na nią specjalny hologram. Po zakończeniu każdego semestru (tj. na koniec marca i października) każdy student otrzymuje w swoim dziekanacie hologram ELS. To właśnie dzięki niemu, jesteśmy upoważnieni do korzystania z ulg np. na bilety.

 

Jeśli brakuje Ci czasów studenckich – warto jest je powspominać przy klaserze z kolekcjonerskimi hologramami studenckimi. Najnowszą kolekcję tych naklejek na 31.03.2019 – znajdziesz tutaj!