Dziekan na uczelni wyższej

Dziekan na uczelni wyższej – informacje ogólne:

Dziekan jest jedną z najważniejszych osób, na danej uczelni wyższej. To właśnie on kieruje wydziałem uczelnianym, a także pełni funkcje reprezentacyjną poza murami uczelni. Dziekan jest jednoosobowym organem szkoły wyższej. Sprawuje władzę jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Nowa ustawa Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (z 1 października 2018) nie zawiera jasno sprecyzowanych regulacji dotyczących tego stanowiska. Zgodnie z nową ustawą, funkcje kierownicze, ustala statut poszczególnych, polskich uczelni. Warto wiedzieć, że dziekanem na uczelni publicznej najczęściej staje się osoba z wyboru lub konkursu – zgodnym ze statutem szkoły wyższej. Przed nową ustawą funkcja ta pełniona była podczas czteroletniej kadencji. Co ciekawe dziekanem można było być wtedy tylko dwukrotnie.

 

Jakie funkcje pełni dziekan uczelni wyższej?

Dziekan, oprócz kierowania wydziałem i godnego reprezentowania uczelni, na również inne ważne funkcje do spełnienia. Ponadto sprawuje on nadzór nad działalnością dydaktyczną, a także naukowo-badawczą wydziału. Osoba na stanowisku dziekana jest przełożonym wszystkich pracowników dydaktycznych, a także studentów poszczególnych kierunków. Przewodniczy on także Radzie Wydziału i podejmuje ważne decyzje dotyczące funkcjonowania danego wydziału.

 

Czy dziekan posiada legitymację studencką i hologramy ELS?

Nie, dziekan nie posiada legitymacji studenckiej. Co za tym idzie – nie przysługują mu żadne ulgi, ani zniżki na bilety.

Jeśli jednak wyjątkowo tęsknisz za klimatem uczelni i brakuje Ci studenckiego życia – to możesz to zmienić! Już dziś zacznij kolekcjonować hologramy ELS w swoim klaserze.

 

Kup najnowsze kolekcjonerskie naklejki ELS na swoją legitymację – 31 marzec 2019