Asystent uczelniany

Asystent – kim jest ta osoba?

Asystent z języka łacińskiego assistent, czyli tłumacząc na polski towarzyszący, jest potocznie nazywany asystentem profesora. Ta osoba posiada najniższą rangę, spośród wszystkich stanowisk uczelni wyższych. Stopień ten zarezerwowany jest dla pracowników naukowych lub tych naukowo-dydaktycznych, którzy posiadają zawodowy tytuł magistra, lub magistra inżyniera. Można go także zdobyć, kończąc studia drugiego stopnia – studia magisterskie. Nie jest to jednak jedyna możliwość, gdyż przywilej ten, może również otrzymać osoba mianowana stopniem doktora lub doktora inżyniera.

 

Asystent i jego prawa i obowiązki:

Asystent jest najczęściej określany mianem pomocnika na uczelni. Pomaga on wykładowcom o wyższym stanowisku. Najczęściej jego obowiązki i prawa są zależne od kategorii, do której on należy. Najczęściej asystenci są zobligowani do prowadzenia badań naukowych, a także rozwijania twórczości naukowej, dzięki czemu znacznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Do ich zadań, należy również dydaktyczne kształcenie studentów, a także kursantów uczelni. Niekiedy powinni także brać udział w pracach organizacyjnych uczelni.

 

Czy asystent posiada legitymację studencką ELS i hologramy?

Asystent z racji tego, że jest pracownikiem uczelni, a nie studentem, nie posiada elektronicznej legitymacji studenckiej ELS. Wiąże się to z niezbieraniem co pół roku hologramów, a także brakiem zniżek i ulg studenckich, jakie daje właśnie legitymacja. Gdyby asystent wyjątkowo zatęsknił za klimatem uczelnianym, może choć odrobinę poczuć się niczym młody żak, gdy zdobędzie naklejkę ELS. Może ją zdobyć w celach kolekcjonerskich i znów cieszyć się tą minimalną namiastką studenckiego życia.

 

Jeśli jesteś zainteresowany kolekcjonerskim hologramem, koniecznie zdobądź najnowszy – ważny do 31 marca 2019 roku!