Warszawa

Warszawa to największe miasto Polski, a zarazem stolica naszego kraju. Prawa miejskie posiada od ponad 700 lat. Jest też największym miastem w Polsce. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Nie dziwi więc, że jest tu najwięcej uczelni wyższych.

Poniżej znajdziecie listę uczelni i najpopularniejsze uniwersytety dla których oferujemy hologramy kolekcjonerskie.

Warszawa – uczelnie i uniwersytety dla których posiadamy naklejki kolekcjonerskie els:

  • Politechnika Warszawska – PW
  • Uniwersytet Warszawski – UW
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – UKSW
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – WSIiZ
  • Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych – UW
  • Akademia Sztuki Wojennej – ASzWo
  • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie – WSISiZ
  • Clark University Warszawa – CU
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – APS
  • Akademia Leona Koźmińskiego – ALK
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – SGH
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – WSM
  • Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej – SB PW
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej – UTH
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – WSEiZ
  • Społeczna Akademia Nauk Warszawa – SAN
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny- WUM
  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – PJA
  • Collegium Civitas w Warszawie CC
  • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – AEH
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – ASP
  • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – AT
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – AWF
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – ChAT
  • Europejska Uczelnia w Warszawie – EU
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie – EWSPA
  • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie – LSW
  • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie – MUM
  • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – PWTW
  • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie – WWSNS
  • Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie – PSD
  • Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie – PWSBiA
  • Akademia Biznesu MDDP w Warszawie – MDDP
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej – SGSP
  • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – SGTR
  • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie – SWBJ
  • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie – SWPR
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – UŁa
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – UMFC
  • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
  • Warszawska Szkoła Filmowa – WSF
  • Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa w Warszawie – WSZ-SW
  • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu – WWSB
  • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa – WWSH
  • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie – WWSI
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – WAT
  • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego – WIHE
  • Wojskowy Instytut Medyczny – WIM
  • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie – WPSW
  • Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie – EwS
  • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie – WSAS
  • Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie – WSA
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – WSBiO
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie – WWSB
  • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie – WSIZiA
  • Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie – WSSMiA
  • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych – WSNP
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – WSP
  • Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie – WSP
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie – WSPBM
  • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie – WSR
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie – WSSE
  • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie – WSSMiA
  • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie – WSTI
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie – WSTiJO
  • Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie – WSZP
  • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie – WSZKIPZ
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Warszawie – AHE
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – CIOP
  • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk – CAMK
  • Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk – CBK
  • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk – CFT
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – CMKP
  • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – COI
  • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – CZD
  • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – IAEPAN
  • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk – IBL
  • Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk – IBSPAN
  • Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk – IBB
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk – IBIB
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk – IBD
  • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – IChF
  • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – IChTJ
  • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk – IChO
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy – IERiGZ
  • Instytut Elektrotechniki – IEl
  • Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – IFiS
  • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk – IF
  • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk – IGF
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk – IGiPZ
  • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc – IGiChP
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii – IHiT
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – IH
  • Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk – IHN
  • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – IKard
  • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk – IKSiO
  • Instytut Lotnictwa – ILot
  • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk – IM
  • Instytut Matki i Dziecka – IMiD
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej – IMP
  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – IMBiGS
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk – IMDiK
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – IMGW
  • Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – INE
  • Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk – ING
  • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – INP
  • Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk – IP
  • Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk – IPar
  • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk – IPIP
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – IPPT
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii – IPiN
  • Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk – Psych
  • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – IRWiR
  • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – IS
  • Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – ISP
  • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – IS
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – ITWL
  • Instytut Techniki Budowlanej – ITB
  • Instytut Technologii Elektronowej – ITE
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – ITME
  • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk – IWC
  • Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk – MiIZ
  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher – NIGRiR
  • Narodowy Instytut Leków – NIL
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – PZH
  • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – PGI
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Warszawie – WSInf
  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Warszawie – WSPiA

Nie martw się, jeśli nie znalazłeś swojej uczelni na liście. Posiadamy hologramy kolekcjonerskie dla każdej uczelni w kraju!