Sopot

Sopot znajduje się w obrębie aglomeracji gdańskiej i wchodzi w skład Trójmiasta. Sopot to przede wszystkim miejscowość nadmorska i uzdrowisko. Przybywa tu więc wielu turystów, nie tylko z Polski. Od 1961 roku rozsławiany jest także przez Sopot Festiwal organizowany w Operze Leśnej. Sopor oferuje tez ciekawa oferte edukacyjna dla studentów.

Uczelnie i szkoły wyższe w Sopocie przedstawiamy poniżej.

Sopot – uczelnie dla jakich posiadamy hologramy kolekcjonerskie:

  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Wydział Zamiejscowy w Sopocie – SWPS
  • Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie – ESWS
  • Sopocka Szkoła Wyższa – SSW
  • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – IOPAN

Brak Twojej uczelni na liści nie jet powodem do zmartwienia – posiadamy naklejki kolekcjonerskie dla każdej uczelni w Polsce!