Lublin

Lublin jest stolicą województwa lubelskiego, zamieszkuje go ponad 300000 ludności, co daje mu dziewiąte miejsce pod tym względem. Lublin jest węzłem kolejowym, posiada też port lotniczy. To miasto o ciekawej i bogatej historii dlatego ściąga wielu turystów. Organizowane są tu tez liczne cykliczne imprezy kulturalne. Lublin stanowi tez dobre miejsce do studiowania.

Poniżej lista uczelni i szkół w Lublinie.

Nasze hologramy kolekcjonerskie będą zgodne na następujące uczelnie i uniwersytety miasta Lublin:

 • Politechnika Lubelska – PL
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie – UM
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – KULJP2
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – WSPiA
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – UP
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – UMCS
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – WSEiI
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie – WSNS
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie – WSSP
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Ośrodek Regionalny w Lublinie – AHE
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – IA
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki – IMW
 • Wydział Nauk Społecznych KUL we współpracy z Instytutem Naukowym MED-KONCEPT – WNS
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Lublinie – WSP