Łódź

Pod względem liczby ludności miasto plasuje się na trzeciej pozycji w kraju. Jest położone w centralnej Polsce, przez co  jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Cechami rozpoznawczymi są dla Łodzi przemysł włókienniczy, z którego słynęło miasto i przemysł filmowy, dzięki najbardziej popularnej w Polsce szkole filmowej. Poza jednak kształceniem w zakresie filmowy, jest to miasto posiadające wiele uczelni.

Poniżej znajdziecie listę uczelni z Łodzi.

Łódź – posiadamy naklejki kolekcjonerskie els dla nstępujących uczelni, uniwersytetów i szkół wyższych:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi – PWSF
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – UM
 • Uniwersytet Łódzki – UŁ
 • Politechnika Łódzka  – PŁ
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – WSBiNoZ
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – AHE
 • Clark University – CU
 • Polski Uniwersytet Wirtualny – PUW
 • Polska Akademia Otwarta – PAO
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – SAN
 • Uczelnia Nauk Społecznych – UNS
 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – AM
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – ASP
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – SWEiZ
 • Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi – WSC
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi – WSFiI
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi – WSiIU
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – WSKiNoZ
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi – WSP
 • Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi – WSS
 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi – WSSM
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi – WSSiP
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi – WSZ
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk – CBMiM
 • Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” – ICZMP
 • Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk – IBM
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera – IMP

Twojej uczelni nie ma na liście? I tak mamy naklejkę els dla Ciebie. Posiadamy hologramy kolekcjonerskie dla każdej uczelni w kraju!